معرفی رشته تربیت بدنی

هنرجویان رشته تربیت بدنی در طی دوران تحصیل با آمادگی جسمانی، آناتومی، روانشناسی عمومی، تغذیه و بهداشت مواد غذایی، فیزیولوژی، تاسیسات و اماکن ورزشی، آزمونهای ورزشی آشنا شده و در تمرینات عملی ورزش های فوتسال، والیبال، ژیمناستیک، بدمینتون،  شنا، دومیدانی، بسکتبال، تیراندازی، هندبال، تنیس روی میز،دارت، بدنسازی، ایروبیک، هنرهای رزمی شرکت می کنند.

بازار کار رشته تربیت بدنی:

  • داوری مسابقات ورزشی
  • مربیگری وکمک مربیگری رشته های مختلف
  • سرپرست تیم های ورزشی
  • سرپرستی اماکن و تاسیسات ورزشی
  • سرپرست میادین ورزشی و…
خ ا ن ها ر ت ب ا طا خ ب ا رس و ا ل ا ت ت م ا س